Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetProtParam - metoda objektu PmComm

Popis:
Vrací některé hodnoty nastavené v konfigurátorech záložky PmComm > Parametry.
Syntaxe:
GetProtParam(sParam As String) As Variant
Volání:
val = oComm.GetProtParam(sParam)
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"EthIPAddr" - Ethernet IP adresa. Hodnota je typu String.

Hodnotu lze nastavit pomocí metody OpenPort nebo v konfigurátoru "PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa".

Tuto hodnotu nelze nastavit pomocí metody SetProtParam.

"EthPort" - Číslo TCP/UDP portu. Hodnota je typu Integer.

Hodnotu lze nastavit pomocí metody OpenPort nebo v konfigurátoru "PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Číslo TCP/UDP portu".

Tuto hodnotu nelze nastavit pomocí metody SetProtParam.

"SerPort" - Sériový port. Hodnota je typu String.

Hodnotu lze nastavit pomocí metody OpenPort nebo v konfigurátoru "PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port".

Tuto hodnotu nelze nastavit pomocí metody SetProtParam.

"ProtType" - Hodnota je typu String.

Tento parametr lze použít u ovladače PmSNMP: Určuje verzi SNMP a další parametry této verze. Viz Změny parametrů SNMP protokolu.

Vrácená hodnota:
Hodnota parametru sParam.
Příklad1:
Zjistí parametry Ethernet komunikace:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sVal1, sVal2
sVal1 = oComm.GetProtParam("EthIPAddr")
sVal2 = oComm.GetProtParam("EthPort")
V proměnné sVal1 bude string, např. "192.168.1.2"
V proměnné sVal2 bude číslo, např. 161
Příklad2:
Zjistí hodnoty parametrů protokolu ovladače PmSNMP:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sVal
sVal = oComm.GetProtParam("ProtType")
V proměnné sVal bude string, např. "snmpVer:1;commRO:public;commRW:private;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice