Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCount - metoda objektu PmComm

Popis:
Zjištění počtu přenosů tohoto objektu
Syntaxe:
GetCount(nType As Long) As Long
Volání:
n = oComm.GetCount(nType)
Parametry:
nType(Long) Určení přenosů, jejichž počet chceme zjistit:
0 - Počet všech přenosů (dobrých i špatných) v tomto objektu od spuštění aplikace (součet typu 1 a 2)
1 - Počet všech dobrých přenosů v tomto objektu od spuštění aplikace
2 - Počet všech špatných přenosů v tomto objektu od spuštění aplikace
3 - Počet posledních špatných přenosů v tomto objektu. Toto číslo se vynuluje při každém dobrém přenosu.
Poznámka:
Zde zjištěný počet přenosů je dán součtem přenosů všech podobjektů typu PmCommData (viz metoda PmCommData.GetCount) a typu PmCommMsg (viz metoda PmCommMsg.GetCount).
Příklad:
Pokud v daném objektu vznikne 5x po sobě chyba komunikace, pak upozornit (např. vyvolat alarm, atd.)
If oComm.GetCount(3) > 5 Then
   '... Akce pro výstrahu nefukčnosti komunikace
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice