Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ClosePort - metoda objektu PmComm

Popis:
Uzavření sériového/ethernet komunikačního portu tohoto objektu.
Syntaxe:
ClosePort As Boolean
Volání:
oComm.ClosePort
Vrácená hodnota:
true - Port se úspěšně uzavřel.
false - Port se neuzavřel. Možná závada: Port předtím nebyl otevřen nebo se port ještě otevírá (pro Ethernet může připojování trvat déle a v té době nelze port uzavřít)
Poznámka:
pro sériovou linku: Tato metoda uzavře například port COM1 (COM2 ..) a pak tento sériový port lze použít pro komunikaci jiným objektem nebo jinou aplikací. Pro pokračování přenosu timto objektem se pak musí volat metoda OpenPort. Viz Zadávání parametrů sériové linky.
pro Ethernet: Touto metodou se uzavře TCP spojení. Pro UDP přenosy je zbytečné tuto metodu volat. Po zavření spojení: pro pokračování v přenosech na stejné TCP adrese a portu se pak NEmusí volat metoda OpenPort, protože před novým přenosem se spojení otevře automaticky. Viz Zadávání parametrů Ethernet.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice