Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onConnect - událost objektu PmComm

Popis:
Událost je vyvolána po úspěšném navázání spojení.
Pro Ethernet TCP se událost volá po úspěšném navázání TCP spojení.
Pro Ethernet UDP se událost nevolá nikdy (pro UDP se nenavazuje spojení)
Pro sériovou linku se událost volá po úspěšném připojení například k portu "COM1".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice