Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zadávání parametrů sériové linky

Popis:
V tomto konfiguračním okně se definují parametry komunikace přes sériový port počítače realizované objektem PmComm. Okno se vyvolá z konfigurátoru Základní parametry komunikace, pokud je komunikační protokol určen pro sériovou linku.
Zadávání parametrů sériové linky:
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Počet datových bitůVýběr počtu datových bitů. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ByteSize.

5
6
7
8
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Parity.

NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Počet stopbitůVýběr počtu stopbitů. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti StopBits.

1 stopbit
1.5 stopbitu
2 stopbity
Počet opakování při neúspěšném přenosuVýběr počtu opakování vyslání zprávy v případě, že odpověď byla neúplná nebo nebyla přijata vůbec. Toto nastavení má význam jen u komunikační zprávy typu Master. Přednastavená hodnota je 0 (tzn. bez opakování).
Timeout mezi příjmem 2 znakůMaximální doba čekání (v milisekundách) mezi příjmem dvou znaků. Po uplynutí této doby bude přenos zprávy ukončen.

U mnoha protokolů nelze dopředu určit kolik znaků se má skutečně přijmout. Tehdy je příjem ukončen právě po uplynutí tohoto timeoutu přičemž se to nechápe jako chyba příjmu ale jako detekce konce zprávy. Není proto vhodné hodnotu tohoto timeoutu dávat zbytečně velkou, neboť se tento timeout bude provádět po každém (i bezchybném) příjmu zprávy.

Prodleva mezi příjmem a vysílánímČas (v milisekundách), po kterou bude objekt po přijetí zprávy čekat než vyšle další zprávu.
Filtrovat ECHO znakyUrčuje, zda se mají první přijatá data odstranit (odfiltrovat), protože to jsou opakující se znaky ze zprávy vyslané.

Poznámka: Přijaté odfiltrované ECHO znaky jsou zaznamenány spolu s ostatními přijatými znaky v INFO systému v položce /COMM/Monitor.

Ne (přednastaveno) - Nefiltrovat
Ano - Filtrovat. Odstraní se tolik prvních přijatých znaků, kolik bylo znaků naposledy vysláno. Je potřeba nastavit, pokud port (převodník) vrací zaslané znaky.
Řízení RTS signáluChování výstupního signálu RTS a použití vstupního signálu CTS. Viz PmComm.Rts.
log.0 - RTS stále nastaven na 0, CTS je ignorován.
log.1 - RTS stále nastaven na 1, CTS je ignorován.
handshake - RTS je využit pro handshaking, CTS je ignorován. Pokud hrozí přetečení vstupního bufferu, pak je signál nastaven na 0, v jiném případě na 1.
log.1+CTS - RTS stále nastaven na 1, CTS slouží k ovládání výstupního toku. Vysílání je pozastaveno po dobu, kdy je signál nastaven na 0.
handshake+CTS - RTS je využit pro handshaking, CTS slouží k ovládání výstupního toku. Vysílání je pozastaveno po dobu, kdy je signál nastaven na 0. Pokud hrozí přetečení vstupního bufferu, pak je signál nastaven na 0, v jiném případě na 1.
toggle - RTS slouží k řízení směru přenosu. Důležité zejména pro neinteligentní převodníky RS485, které potřebují řídit směr přenosu signálem RTS. K problému řízení RTS signálu viz Upozornění pro sériovou linku RS485.
Řízení DTR signáluChování výstupního signálu DTR a použití vstupního signálu DSR. Viz PmComm.Dtr.
log.0 - DTR stále nastaven na 0, DSR je ignorován.
log.1 - DTR stále nastaven na 1, DSR je ignorován.
handshake - DTR je využit pro handshaking, DSR je ignorován. Pokud hrozí přetečení vstupního bufferu, pak je signál nastaven na 0, v jiném případě na 1.
log.1+DSR - DTR stále nastaven na 1, DSR slouží k ovládání výstupního toku. Vysílání je pozastaveno po dobu, kdy je signál nastaven na 0.
handshake+DSR - DTR je využit pro handshaking, DSR slouží k ovládání výstupního toku. Pokud hrozí přetečení vstupního bufferu, pak je signál nastaven na 0, v jiném případě na 1. Vysílání je pozastaveno po dobu, kdy je signál nastaven na 0.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice