Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmAlarmEvent (Skupina alarmů/eventů)

Popis:
Viz: PmAlarmEvent - Podrobný popis objektu
 
Objekt představuje alarm/event skupinu (podskupinu). Zda jde o alarmy nebo eventy se určí již při vytvoření objektu.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
Acknowledge Kvitace alarm položky
Activate Aktivace existující alarm/event položky
ActivateNew Dynamické vytvoření a aktivace alarm/event položky
Area Oblast alarm/event skupiny
GetHistoryData Získá data z historie alarmů/eventů
GetStateCount Počet alarmů daného stavu
GetStateData Získá data z aktuálního stavu alarmů
GroupId Identifikátor skupiny
GroupTitle Zobrazovaný titul skupiny
Inactivate Deaktivace alarm položky
Item Přístup k jedné alarm/event položce
QuitSound Ukončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky
RegisterNew Dynamické vytvoření alarm/event položky
Zastaralé vlastnosti a metody:
WndHistory Prohlížeč historie alarm/event skupiny
WndState Prohlížeč stavu alarm skupiny
Události:
onStateChange Vyvolá se při změně stavu alarm/event položky
onUserItemAction Vyvolá se při zvolení příslušné akce lokálním/síťovým uživatelem v prohlížeči stavu
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Hlavní Základní parametry alarm/event skupiny
Seznam Definice alarm/event položek
Uložení Uložení alarm/event skupiny
Prohlížeč stavu Prohlížeč stavu alarm/event skupiny
Prohlížeč historie Prohlížeč historie alarm/event skupiny
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Seznam podobjektů:
PmAlarmEventItem(Alarm/event položka) Alarm/event položka
ExtAlarmAnalog Rozšíření o alarm analogové hodnoty
ExtAlarmBinary Rozšíření o alarm Boolean hodnoty
ExtEvent Rozšíření o generování eventů
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice