Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

UserNote - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Uživatelská poznámka alarm/event položky
Syntaxe:
UserNote As String
Volání:
oAlEvItem.UserNote
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Uživatelská poznámka je často spojená s kvitací alarmu a obvykle se zadává ve formě nepovinného parametru sUserNote v metodě Acknowledge. Pokud je alarm/event položka aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace Promotic.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice