Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeOn - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Čas aktivace
Syntaxe:
TimeOn As Date
Volání:
oAlEvItem.TimeOn
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice