Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeOff - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Čas deaktivace
Syntaxe:
TimeOff As Date
Volání:
oAlEvItem.TimeOff
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice