Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeAck - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Čas kvitace
Syntaxe:
TimeAck As Date
Volání:
oAlEvItem.TimeAck
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice