Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Source - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Označení zdroje alarm/event položky
Syntaxe:
Source As String
Volání:
oAlEvItem.Source
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zdroj (source)" tohoto objektu. Pokud je alarmní položka aktivní, lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace Promotic.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb. Makro výraz $.text lze použít jak při konfiguraci ve vývojovém prostředí, tak ve spuštěné aplikaci zápisem do této vlastnosti. Tím je umožněna lokalizace textů alarm/event položek. V této vlastnosti i na disku v historii alarmů/eventů je uložen vlastní makro výraz (nikoliv výsledek vyhodnoceného výrazu). Pak se lze i později v aplikaci při prohlížení stavů/historie alarmů/eventů přepínat do různých jazyků a text alarm/event položky bude zobrazen vždy v příslušném jazyce.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice