Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Source - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Označení zdroje alarm/event položky
Syntaxe:
Source As String
Volání:
oAlEvItem.Source
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zdroj (source)" tohoto objektu. Pokud je alarm/event položka aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace Promotic.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb. Makro výraz $.text lze použít jak při konfiguraci ve vývojovém prostředí, tak ve spuštěné aplikaci zápisem do této vlastnosti. Tím je umožněna lokalizace textů alarm/event položek. V této vlastnosti i na disku v alarm/event historii je uložen vlastní makro výraz (nikoliv výsledek vyhodnoceného makro výrazu). Pak se lze i později v aplikaci při prohlížení stavů/historie alarmů/eventů přepínat do různých jazyků a text alarm/event položky bude zobrazen vždy v příslušném jazyce.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice