Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Priority - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Priorita alarm/event položky
Syntaxe:
Priority As Byte
Volání:
n = oAlEvItem.Priority
Hodnoty:
0 - nízká
5 - střední
10 - vysoká
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Priorita" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice