Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Inactivate - metoda objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Deaktivace alarm položky
Syntaxe:
Inactivate([tTimeOff As Date])
Volání:
oAlEvItem.Inactivate tTimeOff
Parametry:
tTimeOff[nepovinné] (Date) Čas deaktivace alarmu. Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Inactivate nad neaktivním alarmem nemá žádný účinek. Aktivní alarm se deaktivuje. Chování alarmu při deaktivaci určuje konfigurátor Typ deaktivace.

Pokud alarm se deaktivuje bez parametrů, pak lze použít i jednodušší způsob pomocí zápisu hodnoty false do vlastnosti Active.

Pro eventy nemá smysl (pouze pro alarmy).

Metoda je synchronní, tzn. že alarmní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů/eventů je asynchronní, to znamená, že že tato metoda předá alarmnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a alarmní subsystém jej později vykoná.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oItem
Set oItem = pMe.Pm("/alarm").Item("Teplota")
oItem.Inactivate
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice