Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Id - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Identifikátor alarm/event položky ve skupině
Syntaxe:
Id As String
Volání:
oAlEvItem.Id
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice