Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Extension - metoda objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Metoda zpřístupňuje datové rozšíření (ExtAlarmAnalog, ExtAlarmBinary nebo ExtEvent), z kterého alarm vznikl.
Syntaxe:
Extension As Object
Volání:
oAlarmEventItem.Extension()
Vrácená hodnota:
Vrací referenci na objekt typu Datové rozšíření. V případě chyby vrací hodnotu Nothing (alarm nevznikl z datového rozšíření). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nMin1, oItem, oExt
Set oItem = pMe.Pm("/alarm").Item("item1")
Set oExt = oItem.Extension()
If Not oExt Is Nothing And oExt.ClassName = "ExtAlarmAnalog" Then
  nMin1 = oExt.Min1
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice