Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Description - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Popis alarm/event položky
Syntaxe:
Description As String
Volání:
oAlEvItem.Description
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Popis (desc)" tohoto objektu. Uživatelský popis alarm/event položky se uvádí při vytvoření alarm/event položky. U konfiguračně zadaných alarm/event položek ve vývojovém prostředí příslušným konfigurátorem. U dynamicky vytvořených alarm/event položek ve formě nepovinného parametru sDesc v metodě ActivateNew nebo RegisterNew. Pokud je alarmní položka aktivní, lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace Promotic.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb. Makro výraz $.text lze použít jak při konfiguraci ve vývojovém prostředí, tak ve spuštěné aplikaci zápisem do této vlastnosti. Tím je umožněna lokalizace textů alarm/event položek. V této vlastnosti i na disku v historii alarmů/eventů je uložen vlastní makro výraz (nikoliv výsledek vyhodnoceného výrazu). Pak se lze i později v aplikaci při prohlížení stavů/historie alarmů/eventů přepínat do různých jazyků a text alarm/event položky bude zobrazen vždy v příslušném jazyce.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice