Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Comment - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Komentář alarm/event položky
Syntaxe:
Comment As String
Volání:
oAlEvItem.Comment
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Komentář alarm/event položky je často spojen s vlastním vznikem alarmu a obvykle se zadává ve formě nepovinného parametru sComment v metodě Activate. Pokud je alarm/event položka aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace Promotic.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice