Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Area - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Označení oblasti alarm/event položky. Oblast je určena objektem PmAlarmEvent, který vlastní alarm/event položku.
Syntaxe:
Area As String
Volání:
oAlEvItem.Area
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Oblast (area)" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice