Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Active - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Určuje, zda alarm je aktivní nebo neaktivní.
Syntaxe:
Active As Boolean
Volání:
oAlEvItem.Active
Hodnoty:
true - čtení: alarm je aktivní, zápis: aktivace alarmu
false - čtení: alarm je neaktivní, zápis: deaktivace alarmu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Při čtení hodnoty z vlastnosti se zjišťuje okamžitý stav alarmu. Při zápisu hodnoty do vlastnosti se provede aktivace nebo deaktivace alarmu. Zápis hodnoty true do vlastnosti je shodný s vyvoláním metody Activate bez parametrů. Zápis hodnoty false do vlastnosti je shodný s vyvoláním metody Inactivate bez parametrů.
Příklad1:
Následující dva přílady ukazují stejnou činnost dvěmi různými způsoby:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oAlItem
Set oAlItem = oAlEv.Item("Teplota")
oAlItem.Active = value > 80
Příklad2:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oAlItem
Set oAlItem = oAlEv.Item("Teplota")
If value > 80 Then
  oAlItem.Activate
Else
  oAlItem.Inactivate
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice