Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Activate - metoda objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Aktivace alarm/event položky.
Syntaxe:
Activate([sComment As String], [tTimeOn As Date])
Volání:
oAlEvItem.Activate sComment, tTimeOn
Parametry:
sComment[nepovinné] (String) Textový komentář, který se uloží do dat společně s aktivovanou alarm/event položkou (povoluje se v záložce Uložení).
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas aktivace alarmu. Pokud není nastaveno, pak se použije aktuální čas počítače.
Poznámka:
Volání metody Activate nad aktivním alarmem nemá žádný účinek. Neaktivní alarm se aktivuje. Chování alarmu při aktivaci určuje konfigurátor Typ deaktivace. Pokud alarm se aktivuje bez parametrů, pak lze použít i jednodušší způsob pomocí zápisu hodnoty true do vlastnosti Active.

Metoda je synchronní, tzn. že alarmní subsystém ji ihned vykoná. Nicméně vlastní zápis na disk do historie alarmů/eventů je asynchronní, to znamená, že že tato metoda předá alarmnímu subsystému požadavek na zápis do historie, ten je zařazen do fronty požadavků a alarmní subsystém jej později vykoná.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oAlItem
Set oAlItem = oAlEv.Item("Teplota")
oAlItem.Activate "max"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice