Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AckerId - vlastnost objektu PmAlarmEventItem

Popis:
Identifikace kvitujícího uživatele
Syntaxe:
AckerId As String
Volání:
oAlEvItem.AckerId
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tuto vlastnost vyplní automaticky při kvitaci alarmu systém Promotic a to jménem přihlášeného uživatele, který vyvolal kvitaci alarmu. Pokud byla kvitace vyvolána lokálním prohlížečem alarmů, pak půjde o lokálně přihlášeného uživatele. Pokud byla kvitace vyvolána Web prohlížečem alarmů, pak půjde o síťového uživatele. Pokud byla kvitace vyvolána skriptovací metodou Acknowledge, pak půjde o lokálně přihlášeného uživatele.

V případě potřeby zápisu vlastního textu do vlastnosti (jiný text než systémový), pak platí, že pokud ve chvíli kvitace už je ve vlastnosti zapsána neprázdná hodnota, pak ji kvitace už nepřepíše svojí systémovou hodnotou.

Pokud je alarm/event položka aktivní, pak lze hodnotu kdykoliv změnit zápisem do této vlastnosti. Změněná hodnota bude automaticky zapsána na disk do historie při zániku nebo kvitaci alarmu a také při ukončení aplikace Promotic.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice