Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Alarm/event položka

Popis:
Konfigurátor alarm/event položky. Umožňuje nakonfigurovat alarm/event položku již ve vývojovém prostředí. Výhodou je, že alarm/event skupina o takovéto položce ví od startu aplikace a dochází pouze ke změně stavu alarm/event položky.
Konfigurační položky:
IdentifikátorJednoznačný textový identifikátor položky ve skupině, umožňující odkazování na alarm/event položku v kódu aplikace.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEventItem.Id.

Využívá se například v metodě PmAlarmEvent.Item k získání reference na příslušnou položku. Do dat se implicitně neukládá (povoluje se v záložce Uložení).

Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.
Zdroj (source)Text, označující logické umístění alarm/event položky v technologii.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEventItem.Source.

Užívá se v prohlížeči alarm/event skupiny koncovým uživatelem k filtrování položek podle zdroje. To znamená, že umožňuje zobrazit pouze ty alarm/event položky skupiny, které odpovídají zadanému zdroji.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.

Popis (desc)Vlastní popis alarm/event položky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEventItem.Description.

Hlavní text položky, který uvidí koncový uživatel v prohlížeči alarm/event skupiny.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.

PrioritaPriorita alarm/event položky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Priority.

0 = nízká
1
2
3
4
5 = střední
6
7
8
9
10 = vysoká
Typ deaktivaceKonfigurátor určuje chování alarm/event položky při deaktivaci metodou PmAlarmEventItem.Inactivate. Určeno pouze pro položky typu Alarm (ne Event).
0 = automatická deaktivace již při aktivaci - Deaktivace nic neudělá, alarm/event položka je vždy neaktivní.
1 = prostá deaktivace - Deaktivace provede pouze deaktivaci položky, alarm/event položka se stane neaktivní.
2 = při deaktivaci i automatická kvitace - Deaktivace provede deaktivaci položky spolu s automatickou kvitací. Alarm/event položka se stane neaktivní, kvitovaná.
Typ kvitaceKonfigurátor určuje chování alarm/event položky při kvitaci v prohlížeči alarm/event skupiny nebo metodou PmAlarmEventItem.Acknowledge. Určeno pouze pro položky typu Alarm (ne Event).
0 = automatická kvitace již při aktivaci - Kvitace nic neudělá. Alarm/event položka je vždy kvitovaná.
1 = prostá kvitace - Kvitace provede pouze kvitací, Alarm/event položka se stane kvitovanou.
2 = při kvitaci i automatická deaktivace - Kvitace provede kvitaci spolu s automatickou deaktivací. Alarm/event položka se stane neaktivní, kvitovaná.
Zpoždění aktivace [sec]Určeno pouze pro položky typu Alarm (ne Event). Konfigurátor určuje zpoždění aktivace alarmu v sekundách. Hodnota 0 znamená, že k aktivaci dochází okamžitě. Pokud je hodnota větší než 0, pak aktivace alarmu způsobí uvedení alarmu do stavu podezření na aktivaci, kdy se interně začne odpočítavat čas zpoždění aktivace. K aktivaci alarmu dojde automaticky po uplynutí času zpoždění. Jako čas vzniku alarmu bude uveden původní čas, kdy se alarm dostal do stavu podezření (nebo čas zadaný parametrem tTimeOn). Pokud je alarm ve stavu podezření na aktivaci, pak další aktivace nic neudělá, ale deaktivace okamžitě zruší stav podezření na aktivaci. Vlastní podezření ještě není změna stavu alarmu a podezření není v současnosti zobrazeno v prohlížeči stavu ani historie. Takže o nepotvrzeném podezření není v historii žádný záznam.

Tímto způsobem lze snadno zamezit zbytečnému vzniku/zániku alarmů vlivem občasných výkyvů hodnot sledované proměnné, například vlivem rušení nebo poruchy komunikace. Také lze tímto způsobem implementovat alarmy pro akce s 'timeoutem', kdy před začátkem takovéto akce se aktivuje alarm se zpožděnou aktivací a při detekci úspěšného dokončení akce se alarm deaktivuje. Pokud ve stanoveném čase nedojde k úspěšnému ukončení akce, pak alarm v podezření ve stanoveném čase automaticky vznikne.

Zpoždění deaktivace [sec]Určeno pouze pro položky typu Alarm (ne Event). Konfigurátor určuje zpoždění deaktivace alarmu v sekundách. Hodnota 0 znamená, že k deaktivaci dochází okamžitě. Pokud je hodnota větší než 0, pak deaktivace alarmu způsobí uvedení alarmu do stavu podezření na deaktivaci, kdy se interně začne odpočítavat čas zpoždění deaktivace. K deaktivaci alarmu dojde automaticky po uplynutí času zpoždění. Jako čas zániku alarmu bude uveden původní čas, kdy se alarm dostal do stavu podezření (nebo čas zadaný parametrem tTimeOff). Pokud alarm je ve stavu podezření na deaktivaci, pak další deaktivace nic neudělá, ale aktivace okamžitě zruší stav podezření na deaktivaci. Vlastní podezření ještě není změna stavu alarmu a podezření není v současnosti zobrazeno v prohlížeči stavu ani historie. Takže o nepotvrzeném podezření není v historii žádný záznam.
PovolenPovoluje/zakazuje změnu stavu alarm/event položky v běžící aplikaci.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEventItem.Enabled.

Vzor pro dynamicky vytvářené položkyAlarm/event položka pouze pro vývojové prostředí, sloužící jako vzor pro vytváření dynamických alarm/event položek v běžící aplikaci. Viz: PmAlarmEvent.RegisterNew a PmAlarmEvent.ActivateNew.
Smazat neaktivní kvitované (zelené)Pokud je Ano, pak Alarm/event položka bude smazána se seznamu pokud se stane zároveň neaktivní a kvitovaná. Pro alarmy viz stav neaktivní kvitovaný (zelený). Má smysl jenom u vzoru pro dynamicky vytvářené alarm/event položky.
Podle rodiče - Hodnota není lokálně nastavena. Převezme se nastavení z PmAlarmEvent skupiny Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky).
Ne - Neaktivní kvitované položky (zelené) nebudou smazány a budou existovat i nadále. Upozornění! U dynamických alarm/event položek pak může dojít k neomezenému nárustu jejich počtu.
Ano - Neaktivní kvitované položky (zelené) budou smazány a přestanou existovat. Zejména vhodné pro dynamické event položky, které se opakovaně generují pomocí metody PmAlarmEvent.ActivateNew. Event položka se v prohlížeči stavů ani neobjeví (pro eventy nemá většinou smysl) a objeví se pouze v prohlížeči historie.
Zvuková signalizaceUrčeno pouze pro položky typu Alarm (ne Event). Způsob zvukové indikace stavu alarm položek.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEventItem.SoundMode.

Podle rodiče - Hodnota není lokálně nastavena, převezme se z nastavení konfigurátoru Zvuková signalizace v PmAlarmEvent skupině.
0 = bez zvuku
1 = zvuk přestane po kvitaci nebo deaktivaci
2 = zvuk přestane po kvitaci a deaktivaci
3 = zvuk přestane po kvitaci
Přehrávač zvukuKonfigurátor určuje způsob přehrátí zvuku.
0 = beeper (zastaralé, pouze pro OS Windows XP) - Zvuk je generován na interním reproduktoru (bzučáku) v podobě jednoduchého tónu. Výška tónu indikuje množství zvukově aktivních alarmů.

Upozornění!Interní bzučák správně funguje pouze na OS Windows XP (pokud je přítomen). V OS Windows Vista nefunguje vůbec a v OS Windows 7 je jeho činnost převedena na zvukovou kartu, ale neúplně (nemění se výška tónu).

1 = sound server - Zvuk je generován zvukovým serverem na zvukové kartě počítače. Vlastní zvuk je v podobě zvukového souboru WAV. Dodatečnými parametry zvuku lze určit počet opakování přehrání zvuku (pokud alarm je ještě zvukově aktivní) a také případné zpoždění mezi opakováním zvuku. Zvuky se řadí ve zvukovém serveru do fronty podle času vzniku požadavku a také podle priority alarmů. Zvuk, který se začne přehrávat, se vždy přehraje až do konce. V danou chvíli je v systému přehráván maximálně jeden zvuk. Zvuky se přehrávají jeden po druhém.
Parametry zvukuParametry zvuku určující jak bude zvuk přehrán (platí pouze pro sound server). Je to text ve formátu KeyVal. Například "file:#pmres:Sound/alarm01.wav;repeat:5;delay:2.5;".

K vybrání zvuku včetně nastavení parametrů lze otevřít okno "Parametry zvuku" (umožňující zvuk i přehrát).

file:xx; - Zvukový soubor. Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Ve složce Promotic ("/Pm/Resource/Sound") jsou *.wav soubory, které lze použít. Odkaz na ně je například #pmres:Sound/alarm01.wav. Projektant může vytvořit vlastní soubory a umístit je do složky aplikačních zdrojů (viz konfigurátor "Cesty k systémovým složkám") a pak odkaz na ně je například #appres:MySound1.wav.

repeat:xx; - Počet opakování zvuku (-1 = neomezeno, přednastaveno).
delay:xx; - Zpoždění při opakování zvuku v sekundách (např. delay:0.5;). Zpoždění je minimální doba mezi koncem předchozího a začátkem následujícího přehrávání téhož zvuku. Zpoždění může být větší, pokud je mezitím přehráván jiný zvuk (musí se čekat na jeho konec), nebo jsou ve frontě další zvuky s vyšší prioritou. Implicitní volba je delay:0;.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice