Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmAlarmEventItem (Alarm/event položka)

Popis:
Alarm/event položka.
Vlastnosti a metody:
AckerId Identifikace kvitujícího uživatele
Acknowledge Kvitace alarm položky
Acknowledged Určuje, zda alarm je kvitovaný nebo nekvitovaný
Activate Aktivace alarm/event položky
Active Určuje, zda alarm je aktivní nebo neaktivní
Area Označení oblasti alarm/event položky
Comment Komentář alarm/event položky
Description Popis alarm/event položky
Enabled Povolení/zákaz alarm/event položky
Extension Zpřístupnění datového rozšíření alarmní položky
Id Identifikátor alarm/event položky ve skupině
Inactivate Deaktivace alarm položky.
OwnerGroup Objekt vlastnící alarm/event položku
Priority Priorita alarm/event položky
QuitSound Ukončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky
SetState Změna stavu alarm položky
SoundMode Způsob zvukové indikace stavu alarm položek.
Source Označení zdroje alarm/event položky
TimeAck Čas kvitace
TimeOff Čas deaktivace
TimeOn Čas aktivace
UserNote Uživatelská poznámka alarm/event položky
Konfigurační záložky:
Alarm/event položka Alarm/event položka
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice