Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmAlarmEvent - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmAlarmEvent
 
Alarm/event skupiny umožňují logicky rozdělit vznik a manipulaci s příslušnými alarmy/eventy v aplikaci do menších částí, na místa, kam logicky patří. Například podle technologických celků, atd. Možnost umístit objekt, představující alarm/event skupinu do příslušné větve stromu objektů, usnadňuje správu aplikace a snadnější přenos částí vyřešené aplikace do aplikací jiných.
 
Objekt PmAlarmEvent vytváří buď svoji vlastní skupinu nebo je podskupinou jiné skupiny, jiného objektu PmAlarmEvent (viz konfigurátor "Rodič povolen"). Pokud je podskupinou v rámci jiné skupiny, pak ukládá svá data do hlavní společné skupiny rodiče a jednotlivé podskupiny se odlišují nastavenou oblastí (viz konfigurátor "Oblast (area)"). Každá podskupina má potom svojí odlišnou oblast, podle které se dá v prohlížečkách alarmů (stavů i historie) odlišit a případně i filtrovat. Při otevření prohlížečky (stavů nebo historie) nad objektem PmAlarmEvent typu podskupina, se v prohlížečce automaticky zapne filtrační řetězec, filtrující obsah skupiny pro konkrétní oblast. Jsou potom zobrazeny pouze alarmy a eventy dané podskupiny.
 
Objekt PmAlarmEvent umí své stavové i historické údaje také nabízet v podobě automaticky generovaných dynamických html stránek a tyto stránky pak nabízet Web klientům. Nabízení Web stránek lze povolit v záložce PmAlarmEvent > Web server. Viz: Přehled Web technologie v systému PROMOTIC. Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".
 
Stavovou i historickou prohlížečku alarmů lze otevřít například pomocí metody PmPanel.OpenView (viz také Otevření prohlížečky objektu) nad objektem PmAlarmEvent typu skupina i podskupina. Tato metoda může být volána například v tlačítku v obraze a je funkční pro otevření v lokální aplikaci tak i ve Web aplikaci (tzn. pokud se metoda volá například v tlačítku v Web obraze).
 
Datové rozšíření:

Proměnné v objektu PmData mohou využít Datové rozšíření ExtAlarmAnalog nebo ExtAlarmBinary a zaregistrovat se přímo do objektu PmAlarmEvent. Pak v záložce PmAlarmEvent > Seznam se nemusí definovat položky pro tento typ alarmování.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice