Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Prohlížeč stavu - záložka objektu PmAlarmEvent

Popis:
Prohlížeč stavu alarm/event skupiny.
Konfigurační položky:
PovolenPovoluje/zakazuje použití prohlížeče stavu pro alarm/event skupinu.
Vždy nahořePokud je zatrženo, pak bude prohlížeč stavu alarm/event skupiny zobrazen nad ostatními okny.
Jen pro čteníPokud je zatrženo, pak nebude možno z prohlížeče stavu alarm/event skupiny měnit data alarm/event položek (objektů PmAlarmEventItem). Například kvitovat, doplňovat poznámku ke kvitaci, atd.
Skrýt neaktivní kvitované (zelené)Umožňuje nastavit, zda zobrazovat neaktivní kvitované (zelené) alarmy. Neaktivní kvitované (zelené) alarmy lze rozdělit na 2 typy. Na nové neinicializované (ještě nevzniklé alarmy) a na alarmy, které už byly v minulosti aktivní a už zanikly.
0 = Zobrazit všechny neaktivní kvitované (zelené) - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy budou zobrazeny všechny, tzn. neaktivní kvitované (zelené) alarmy obou typů. To znamená, že nové ano, zaniklé ano.
1 = Skrýt všechny neaktivní kvitované (zelené) - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy nebudou zobrazeny vůbec. To znamená, že nové ne, zaniklé ne.
2 = Skrýt jen nové neinicializované neaktivní kvitované (zelené) - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy typu nové neinicializované (ještě nevzniklé alarmy) nebudou zobrazeny. Neaktivní kvitované (zelené) alarmy, které už byly v minulosti aktivní a už zanikly, budou zobrazeny. To znamená, že nové ne, zaniklé ano. Viz konfigurátor "PmAlarmEvent > Hlavní > Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)".
Použití konfiguračního souboruUrčuje použití konfiguračního souboru s uloženým nastavením prohlížeče stavu.
Nepoužívá se - Konfigurační soubor s nastavením se vůbec nepoužívá. Při otevření prohlížeče se použije statická konfigurace z objektu PmAlarmEvent.
Jen pro čtení - Konfigurační soubor s nastavením se používá pouze ke čtení při otevření prohlížeče. Při otevření prohlížeče se nejdříve převezme statická konfigurace z objektu PmAlarmEvent, doplněnou o všechny uložené informace z konfiguračního souboru. V otevřeném prohlížeči není zobrazeno tlačítko Uložit.
Čtení i zápis - Konfigurační soubor s nastavením se používá ke čtení při otevření prohlížeče. Při otevření prohlížeče se nejdříve převezme statická konfigurace z objektu PmAlarmEvent, doplněnou o všechny uložené informace z konfiguračního souboru. V otevřeném prohlížeči je zobrazeno tlačítko Uložit, které umožní uložit současnou konfiguraci prohlížeče do přednastaveného konfiguračního souboru. To znamená, že načtení i případné uložení konfigurace se v prohlížeči určité alarm/event skupiny provádí nad stejným souborem. K uložení konfigurace prohlížeče je vyžadováno oprávnění SaveCfgState. Pokud uživatel toto oprávnění nemá, pak operace selže s chybovým hlášením.
SouborNázev konfiguračního souboru. Přípona souboru je *.ag pro alarmy a *.eg pro eventy. Upozornění: Stejný soubor nelze použít pro uložení konfigurace prohlížeče stavu i historie. Lze ale sdílet konfigurační soubor prohlížeče stavu více skupinami, pokud mají mít stejnou konfiguraci.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Implicitně je nastaveno pro alarmy na #cfg:WndStat.ag a pro eventy na #cfg:WndStat.eg.

Záhlaví oknaZobrazovaný název prohlížeče (většinou není nutno měnit). Za tímto názvem bude zobrazen znak : a uživatelský název skupiny (viz Zobrazovaný titul skupiny).

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Typ časuFormát pro zobrazení datumu a času.
0 = Čas
1 = Datum + Čas
2 = Čas + milisekunda
3 = Datum + Čas + milisekunda
Písmo pro zobrazeníPísmo použité pro zobrazení alarm/event položek a hlavičky.
Typ barevného zobrazeníUrčuje použití barev pro zobrazení stavů alarmů a označení vybraného alarmu. Stav alarmu je indikován příslušnou barvou. Barevný je buď vlastní text nebo podklad textu a to buď pouze pro první sloupec nebo pro celý řádek. Označení vybraného alarmu barevně odlišuje vybraný alarm (kurzor) od ostatních. Dosavadní přednastavená hodnota je 0.
0 = Stav: celý řádek s barevným podkladem. Vybraný: černě zvýrazněný první sloupec.
1 = Stav: celý řádek s barevným textem. Vybraný: zvýrazněný celý řádek.
2 = Stav: první sloupec s barevným textem. Vybraný: zvýrazněný celý řádek.
3 = Stav: celý řádek s barevným textem. Vybraný: černě zvýrazněný první sloupec.
4 = Stav: první sloupec s barevným podkladem. Vybraný: zvýrazněný celý řádek.
Barvy stavů alarmůKonfigurátory umožňují nastavit barvy pro jednotlivé stavy alarmů. Upozornění: Barvy slouží ke snadnému odlišení jednotlivých stavů alarmu a jejich změna by měla být prováděna s rozvahou, neboť na výchozí barvy stavů alarmů se odvolává i Promotic dokumentace a koneckonců i obsluha na pracovišti.
Použít zadanou poziciPokud je zatrženo, pak se otevře prohlížeč v zadané velikosti a pozici. Pokud není zatrženo, pak se otevře prohlížeč v implicitní velikosti uprostřed obrazovky.
Maximalizovaná pozicePokud je zatrženo, pak se otevře prohlížeč v maximalizované velikosti.
x, y, dx, dyUrčuje pozici a velikosti prohlížeče.
SloupceKonfigurace jednotlivých sloupců. Sloupce lze přidávat, ubírat a měnit pořadí. Pro každý sloupec se zadávají dva údaje:
- Zobrazovaný název: Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).
- Zobrazovaná šířka (v pixelech).
 

Seznam sloupců:

Id: význam: předvolený stav:
TimeOn Čas aktivace zobrazen
TimeOff Čas deaktivace pro alarm:zobrazen, pro event:nepoužívá se
TimeAck Čas kvitace pro alarm:zobrazen, pro event:nepoužívá se
GlobalId Identifikátor alarm/event položky ve skupině nezobrazen
Priority Priorita alarm/event položky pro alarm:zobrazen, pro event:nezobrazen
Area Označení oblasti alarm/event položky nezobrazen
Source Označení zdroje alarm/event položky zobrazen
Desc Popis alarm/event položky zobrazen
Comment Komentář alarm/event položky pro alarm:zobrazen, pro event:nepoužívá se
UserNote Uživatelská poznámka alarm/event položky pro alarm:nezobrazen, pro event:nepoužívá se
AckerId Identifikace kvitujícího uživatele pro alarm:nezobrazen, pro event:nepoužívá se
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice