Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Hlavní - záložka objektu PmAlarmEvent

Popis:
Základní parametry alarm/event skupiny.
Konfigurační položky:
Skupina přednastavena naUrčuje, který typ položek bude objekt spravovat:
Eventy - Skupina obsahuje pouze event položky (bezstavové), nepoužívá se deaktivace ani kvitace, ani stavový prohlížeč, atd.
Alarmy - Skupina obsahuje alarm položky (stavové), může však obsahovat i event položky (bezstavové), používá se deaktivace i kvitace, stavový prohlížeč, atd.
Identifikátor skupinyJednoznačný identifikátor alarm/event skupiny v aplikaci.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEvent.GroupId.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.
Zobrazovaný titul skupinyZobrazovaný název alarm/event skupiny. Používá se v prohlížečích, tiskových sestavách, atd.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEvent.GroupTitle.

Název nemusí být zadán (může být prázdný řetězec) - tehdy se nebude název skupiny nikde zobrazovat. Smysl to má když je v aplikaci pouze jedna alarm/event skupina.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Oblast (area)Označení oblasti, do které alarm/event skupina patří (skupina nebo podskupina). Všechny alarm/event položky jednoho objektu PmAlarmEvent patří do stejné oblasti. Jedná se o libovolný řetězec, umožňující uživatellům při prohlížení skupiny snadnější filtrování žádaných hodnot. Užitečný zejména, ukládá-li více objektů PmAlarmEvent data do společného souboru na disku (viz konfigurátor "Rodič povolen"). Každá podskupina má potom svojí odlišnou oblast, podle které se dá v prohlížečích alarmů (stavů i historie) odlišit a případně i filtrovat. Při otevření prohlížeče (stavů nebo historie) nad objektem PmAlarmEvent typu podskupina, se v prohlížeči automaticky zapne filtrační řetězec, filtrující obsah skupiny pro konkrétní oblast. Jsou potom zobrazeny pouze alarmy a eventy dané podskupiny.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Rodič povolenPokud je zatrženo, pak lze v konfigurátoru Rodič nastavit rodičovskou skupinu.
RodičAlarm/event položky (objekty PmAlarmEventItem) budou vznikat a ukládat se na disku v rodičovské skupině. V této rodičovské skupině budou také zobrazeny ve stavovém nebo historickém prohlížeči alarm/event skupiny. Filtrace v prohlížeči podle konfigurátoru Oblast (area) umožní zobrazit položky pouze určité alarm/event skupiny v rámci rodičovské skupiny. Záložky Uložení, Prohlížeč stavu a Prohlížeč historie nemají pak žádný smysl.
Vzdálená skupina (klient)Pokud je zatrženo, pak skupina není určena ke generování alarm/event položek, ale slouží pouze ke vzdálenému prohlížení jiné alarm/event skupiny. Nad takovou skupinou selžou všechny operace, které by měly za následek zápis na disk.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Počet neaktivních, nekvitovaných alarmů (modrých)Pokud je nenulový, pak při aktivaci neaktivní, nekvitované položky (modrá) dojde k aktivaci položky (červená), ale současně zůstane zachována původní neaktivní, nekvitovaná položka (modrá), takže jsou vidět současně obě (červená a modrá). Po kvitaci neaktivní, nekvitované položky (modré), je tato položka automaticky odstraněna. Konfigurátor dovoluje nastavit maximální počet neaktivních, nekvitovaných položek (modrých) (kopií aktivní položky) pro každou alarm/event položku. Nula znamená, že žádný starší výskyt neaktivní, nekvitované alarm/event položky (modré) nevzniká, každá alarm/event položka se vyskytuje pouze jednou (žádné kopie).
Při aktivaci otevřít prohlížečKonfigurátor určuje, zda se má automaticky zobrazit prohlížeč stavu nebo historie při změně stavu některé z položek v alarm/event skupině.
žádný prohlížeč - Nezobrazí se žádný prohlížeč.
prohlížeč stavu - Zobrazí se prohlížeč stavu alarm/event skupiny.
prohlížeč historie - Zobrazí se prohlížeč historie alarm/event skupiny.
Priorita nutná pro vyvolání prohlížečeKonfigurátor určuje nutnou minimální prioritu, kterou musí mít alarm/event položka při změně stavu, aby došlo k automatickému vyvolání prohlížeče stavu nebo historie. To znamená, že pouze alarm/event položka s prioritou stejnou nebo vyšší než zadaná priorita může způsobit automatické vyvolání prohlížeče.
0 = nízká - Nutná minimální priorita alarm/event položky je 0 (tzn. pro všechny alarm/event položky priority 0, 5 a 10).
5 = střední - Nutná minimální priorita alarm/event položky je 5 (tzn. pro všechny alarm/event položky priority 5 a 10).
10 = vysoká - Nutná minimální priorita alarm/event položky je 10 (tzn. pro všechny alarm/event položky priority 10).
Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)Pokud je zatrženo, pak bude alarm/event položka smazána se seznamu pokud se stane zároveň neaktivní a kvitovaná (viz stav neaktivní kvitovaný (zelený)). Má smysl jenom u dynamicky vytvářených alarm/event položek. Stejná hodnota se dá nastavit i v alarm/event položkách typu vzor, viz Smazat neaktivní kvitované (zelené). Potlačit (nikoliv smazat) zobrazení neaktivních a kvitovaných (zelených) alarm/event položek lze konfigurátorem Skrýt neaktivní kvitované (zelené).
Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)Konfigurátor nastavuje/zakazuje časovou prodlevu v sekundách, po které budou neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ alarmy automaticky změneny na neaktivní kvitované (zelené) NOVÉ neinicializované alarmy. Hodnota -1 zakazuje automatickou změnu.

Ve spojení s konfigurátorem PmAlarmEvent > Prohlížeč stavu > Skrýt neaktivní kvitované (zelené) je tak umožněno mít zobrazené pouze aktívní alarmy nebo alarmy nedávno zaniklé. Ještě nevzniklé nebo už dlouho zaniklé alarmy tak nejsou vůbec zobrazeny.

Zvuková signalizaceZpůsob zvukové indikace stavu alarm položek.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEventItem.SoundMode.

0 = bez zvuku
1 = zvuk přestane po kvitaci nebo deaktivaci
2 = zvuk přestane po kvitaci a deaktivaci
3 = zvuk přestane po kvitaci
Přehrávač zvukuKonfigurátor určuje způsob přehrátí zvuku.
0 = beeper (zastaralé, pouze pro OS Windows XP) - Zvuk je generován na interním reproduktoru (bzučáku) v podobě jednoduchého tónu. Výška tónu indikuje množství zvukově aktivních alarmů.

Upozornění!Interní bzučák správně funguje pouze na OS Windows XP (pokud je přítomen). V OS Windows Vista nefunguje vůbec a v OS Windows 7 je jeho činnost převedena na zvukovou kartu, ale neúplně (nemění se výška tónu).

1 = sound server - Zvuk je generován zvukovým serverem na zvukové kartě počítače. Vlastní zvuk je v podobě zvukového souboru WAV. Dodatečnými parametry zvuku lze určit počet opakování přehrání zvuku (pokud alarm je ještě zvukově aktivní) a také případné zpoždění mezi opakováním zvuku. Zvuky se řadí ve zvukovém serveru do fronty podle času vzniku požadavku a také podle priority alarmů. Zvuk, který se začne přehrávat, se vždy přehraje až do konce. V danou chvíli je v systému přehráván maximálně jeden zvuk. Zvuky se přehrávají jeden po druhém.
Parametry zvukuParametry zvuku určující jak bude zvuk přehrán (platí pouze pro sound server). Je to text ve formátu KeyVal. Například "file:#pmres:Sound/alarm01.wav;repeat:5;delay:2.5;".

K vybrání zvuku včetně nastavení parametrů lze otevřít okno "Parametry zvuku" (umožňující zvuk i přehrát).

Parametry zde zadané může změnit každý objekt PmAlarmEventItem - viz konfigurátor Parametry zvuku.
file:xx; - Zvukový soubor. Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Ve složce Promotic ("/Pm/Resource/Sound") jsou *.wav soubory, které lze použít. Odkaz na ně je například #pmres:Sound/alarm01.wav. Projektant může vytvořit vlastní soubory a umístit je do složky aplikačních zdrojů (viz konfigurátor "Cesty k systémovým složkám") a pak odkaz na ně je například #appres:MySound1.wav.

repeat:xx; - Počet opakování zvuku (-1 = neomezeno, přednastaveno).
delay:xx; - Zpoždění při opakování zvuku v sekundách (např. delay:0.5;). Zpoždění je minimální doba mezi koncem předchozího a začátkem následujícího přehrávání téhož zvuku. Zpoždění může být větší, pokud je mezitím přehráván jiný zvuk (musí se čekat na jeho konec), nebo jsou ve frontě další zvuky s vyšší prioritou. Implicitní volba je delay:0;.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice