Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Prohlížeč historie - záložka objektu PmAlarmEvent

Popis:
Prohlížeč historie alarm/event skupiny.
Konfigurační položky:
PovolenPovoluje/zakazuje použití prohlížeče historie pro alarm/event skupinu.
Vždy nahořePokud je zatrženo, pak prohlížeč historie alarm/event skupiny bude zobrazen nad ostatními okny.
Použití konfiguračního souboruUrčuje použití konfiguračního souboru s uloženým nastavením prohlížeče historie.
Nepoužívá se - Konfigurační soubor s nastavením se vůbec nepoužívá. Při otevření prohlížeče se použije statická konfigurace z objektu PmAlarmEvent.
Jen pro čtení - Konfigurační soubor s nastavením se používá pouze ke čtení při otevření prohlížeče. Při otevření prohlížeče se nejdříve převezme statická konfigurace z objektu PmAlarmEvent, doplněnou o všechny uložené informace z konfiguračního souboru. V otevřeném prohlížeči není zobrazeno tlačítko Uložit.
Čtení i zápis - Konfigurační soubor s nastavením se používá ke čtení při otevření prohlížeče. Při otevření prohlížeče se nejdříve převezme statická konfigurace z objektu PmAlarmEvent, doplněnou o všechny uložené informace z konfiguračního souboru. V otevřeném prohlížeči je zobrazeno tlačítko Uložit, které umožní uložit současnou konfiguraci prohlížeče do přednastaveného konfiguračního souboru. To znamená, že načtení i případné uložení konfigurace se v prohlížeči určité alarm/event skupiny provádí nad stejným souborem. K uložení konfigurace prohlížeče je vyžadováno oprávnění SaveCfgHistory. Pokud uživatel toto oprávnění nemá, pak operace selže s chybovým hlášením.
SouborNázev konfiguračního souboru. Přípona souboru je *.ag pro alarmy a *.eg pro eventy. Upozornění: Stejný soubor nelze použít pro uložení konfigurace prohlížeče stavu i historie. Lze ale sdílet konfigurační soubor prohlížeče historie více skupinami, pokud mají mít stejnou konfiguraci.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Implicitně je nastaveno pro alarmy na #cfg:WndHist.ag a pro eventy na #cfg:WndHist.eg.

Záhlaví oknaZobrazovaný název prohlížeče (většinou není nutno měnit). Za tímto názvem bude zobrazen znak : a uživatelský název skupiny (viz Zobrazovaný titul skupiny).

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Typ časuFormát pro zobrazení datumu a času.
0 = Čas
1 = Datum + Čas
2 = Čas + milisekunda
3 = Datum + Čas + milisekunda
Písmo pro zobrazeníPísmo použité pro zobrazení alarm/event položek a hlavičky.
Písmo pro tiskPísmo použité pro tisk alarm/event položek a hlavičky.
Použít zadanou poziciPokud je zatrženo, pak se otevře prohlížeč v zadané velikosti a pozici. Pokud není zatrženo, pak se otevře prohlížeč v implicitní velikosti uprostřed obrazovky.
Maximalizovaná pozicePokud je zatrženo, pak se otevře prohlížeč v maximalizované velikosti.
x, y, dx, dyUrčuje pozici a velikost prohlížeče.
SloupceKonfigurace jednotlivých sloupců. Sloupce lze přidávat, ubírat a měnit pořadí. Pro každý sloupec se zadávají dva údaje:
- Zobrazovaný název: Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).
- Zobrazovaná šířka (v pixelech).
 

Seznam sloupců:

Id: význam: předvolený stav:
TimeOn Čas aktivace zobrazen
TimeOff Čas deaktivace pro alarm:zobrazen, pro event:nepoužívá se
TimeAck Čas kvitace pro alarm:zobrazen, pro event:nepoužívá se
GlobalId Identifikátor alarm/event položky ve skupině nezobrazen
Priority Priorita alarm/event položky pro alarm:zobrazen, pro event:nezobrazen
Area Označení oblasti alarm/event položky nezobrazen
Source Označení zdroje alarm/event položky zobrazen
Desc Popis alarm/event položky zobrazen
Comment Komentář alarm/event položky pro alarm:zobrazen, pro event:nepoužívá se
UserNote Uživatelská poznámka alarm/event položky pro alarm:nezobrazen, pro event:nepoužívá se
AckerId Identifikace kvitujícího uživatele pro alarm:nezobrazen, pro event:nepoužívá se
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice