Promotic

Buňka - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů vybrané buňky tabulky.
Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "PmgWTable > Buňky".
Konfigurátory:
Rozsah buněkUrčuje rozsah buněk, na které se bude vztahovat nastavení vybrané vlastnosti.
0 - jedna buňka - Nastaví hodnotu vlastnosti pouze v jedné buňce. Pozice buňky je daná číslem řádku a číslem sloupce.
1 - rozsah buněk v jednom řádku - Nastaví hodnotu vlastnosti ve skupině buněk v jednom řádku. Rozsah buněk je daný číslem řádku a číslem počátečního a koncového sloupce.
2 - rozsah buněk v jednom sloupci - Nastaví hodnotu vlastnosti ve skupině buněk v jednom sloupci. Rozsah buněk je daný číslem počátečního a koncového řádku a číslem sloupce.
3 - rozsah buněk - Nastaví hodnotu vlastnosti ve skupině buněk. Rozsah buněk je daný indexem počátečního a koncového řádku a indexem počátečního a koncového sloupce.
ŘádekIndex řádku
SloupecIndex sloupce
VlastnostTyp vlastnosti buňky
0 - Text buňky
1 - Horizontální zarovnání
2 - Vertikální zarovnání
3 - Barva pozadí
4 - Barva textu
5 - Povolit editaci buňky
Text buňkyNastavení textu buňky
Horizontální zarovnáníNastavení horizontálního zarovnání textu buňky
0 - vlevo
1 - Doprostřed
2 - Vpravo
Vertikální zarovnáníNastavení vertikálního zarovnání textu buňky
0 - Nahoru
1 - Doprostřed
2 - Dolů
Barva pozadíNastavení barvy pozadí buňky
Barva textuNastavení barvy textu buňky
Povolit editaci buňkyPovolení editace textu vybrané buňky.
Poznámka: Povolení editace buňky se bere v úvahu pouze pokud konfigurátor "Editační mód" v kartě "Tabulka" je nastaven na hodnotu 3.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.