Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ovládání - záložka objektu PmgTrendViewer

Popis:
Nastavení ovládání prohlížeče trendů
Konfigurační položky:
Na pozici kliknutí myši zobrazit popisky
nezobrazit
jen u nejbližšího trendu
jen u aktivního trendu
všech trendů
Zobrazit
hodnota
hodnota - název
hodnota - čas
hodnota - čas - název
Nastavit viditelnost záložek v editačních stránkách
Povolit záložku 'Souhrn'
Povolit záložku 'Základní'
Povolit záložku 'Připojení'
Povolit záložku 'Grafické objekty'
Jako první zobrazit záložku
souhrn
základní
připojení
grafické objekty

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice