Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Slider - vlastnost objektu PmgSliderPane

Popis:
Vrací referenci na vnitřní objekt PmgSlider.
Syntaxe:
Object Slider
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Příklad:
Získá hodnotu zadané v táhlu. Předpokládá se, že proměnná oSliderPane je nastavena na objekt typu PmgSliderPane.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSliderPane = pMe.Items("/SlidPane");
var nValue = oSliderPane.Slider.Value;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice