Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorItem - vlastnost objektu PmgPane

Popis:
Podkladová barva panelu.
Syntaxe:
String ColorItem
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva panelu" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPane = pMe.Items("/Pane");
var sColorItem = oPane.ColorItem;  //čtení

oPane.ColorItem = "#ff0000";  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice