Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorDark - vlastnost objektu PmgPane

Popis:
Barva ztmavení 3D okraje Pmg objektu.
Syntaxe:
String ColorDark
Volání:
nastavení barvy jako RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
oPanel.ColorDark = "#ff0000"
sColor = oPanel.ColorDark
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tmavá barva okraje" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPane = pMe.Items("/Pane");
oPane.ColorDark = "#808080";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice