Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BorderWidth - vlastnost objektu PmgPane

Popis:
Šířka okraje panelu (v pixelech). Hodnota 0 znamená žádný okraj.
Syntaxe:
Long BorderWidth
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Okraj - šířka" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Viz také:
- PmgPane.BorderType (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPane = pMe.Items("/Pane");
var nBorderWidth = oPane.BorderWidth;  //čtení

oPane.BorderWidth = 2;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice