Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BorderType - vlastnost objektu PmgPane

Popis:
Typ okraje panelu.
Syntaxe:
Long BorderType
Hodnoty:
0 - Vystouplý
1 - Zanořený
2 - Obrys
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ okraje" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Viz také:
- PmgPane.BorderWidth (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPane = pMe.Items("/Pane");
var nBorderType = oPane.BorderType;  //čtení

oPane.BorderType = 2;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice