Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgPane (Panel s nadpisem, bez nadpisu, okraj)

Popis:
Objekt je předek některých Pmg objektů (těch, které se třírozměrně zobrazují) a je zděděn z abstraktního objektu PmgObject. To znamená, že z něj zděděné Pmg objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody objektů PmgPane a PmgObject.

Objekt slouží hlavně ke sdružování více Pmg objektů, slouží jako podkladový objekt pro další Pmg objekty.

 
Pokud chcete vložit několik samostatných Pmg objektů do jednoho objekt typu PmgPane a nechcete, aby samotný objekt panel byl viditelný, pak vyberte průhlednou barvu (označena křížkem) panelu, zesvětlení i ztmavení.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
BorderType Typ okraje panelu
BorderWidth Šířka okraje panelu
ColorDark Barva ztmavení 3D okraje Pmg objektu
ColorItem Podkladová barva panelu
ColorLight Barva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisku nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisku pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisku nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Panel Nastavení podkladové plochy Pmg objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiPanel -> PmgPane
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice