Promotic

PmgObject - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmgObject.

Objekt lze vložit do obrazu z okna "Předkonfigurace Pmg objektů".

Identifikátor #vars:
V objektu PmgObject jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné definované v kartě "Proměnné". Tento identifikátor lze použít:
- v metodách pro přístup k Pmg objektům - například metoda Items("/text1/#vars/aaa") vrací proměnnou "aaa" Pmg objektu "text1".
- v datové vazbě "GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu", kde je uveden také podrobnější popis a příklady pro #vars.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice