Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmgObject - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmgObject.
 
Objekt lze vložit do obrazu z okna "Předkonfigurace Pmg objektů".
 
Identifikátor #vars:

V objektu PmgObject jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné definované v záložce "Proměnné". Tento identifikátor lze použít:

- v metodách pro přístup k Pmg objektům - například metoda Items("/text1/#vars/aaa") vrací proměnnou "aaa" Pmg objektu "text1".
- v datové vazbě "GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu", kde je uveden také podrobnější popis a příklady pro #vars.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého Pmg objektu:
OKPotvrzení konfigurace editovaného Pmg objektu.
StornoZrušení posledního konfigurování editovaného Pmg objektu.
NápovědaOtevření této stránky dokumentace
HromadněHromadné kopírování označené vlastnosti do jiných Pmg objektů.
- Při volbě Kopírovat do označených objektů se daná vlastnost najednou zkopíruje do všech vybraných objektů. Při této volbě nelze kopírovat do vnořených objektů, protože vnořený objekt nelze vybrat.
- Při volbě Kopírovat výběrem objektu myší na ploše se daná vlastnost bude kopírovat do všech objektů, nad kterými se klikne myší. Při této volbě se editor dostane do režimu "Hromadné kopírování" kdy lze klikat myší nad jinými (i vnořenými) objekty. Při kliknutí do konfiguračního okna se režim "Hromadné kopírování" zruší.
Uložit obrazTlačítko pro uložení aktuálního obrazu.
ObnovitObnovení poslední konfigurace právě editovaného Pmg objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice