Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMax - vlastnost objektu PmgMeterPane

Popis:
Hodnota horní meze.
Syntaxe:
Double ValueMax
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Horní mez" tohoto objektu.
Viz také:
- PmgMeterPane.Value (vlastnost)
- PmgMeterPane.ValueMin (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMeter = pMe.Items("/Meter");
var valueMax = oMeter.ValueMax;  //čtení

oMeter.ValueMax = 100;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice