Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Bar - vlastnost objektu PmgBarPane

Popis:
Vrací referenci na interní objekt PmgBar.
Syntaxe:
Object Bar
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Příklad:
Nastavení hodnoty a mezních hodnot. Předpokláde se, že proměnná oBarPane je nastavena na objekt typu PmgBarPane.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBarPane = pMe.Items("/BarPane0");
oBarPane.Bar.Value = 100;
oBarPane.Bar.ValueMin = 50;
oBarPane.Bar.ValueMax = 1000;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice