Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Velikost rámce

Popis:
Okno slouží pro zadání typu a velikosti rámce. Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "PmaWorkspace > Rámce".
Konfigurační položky:
Typ velikostiUrčuje, jak bude vypočtena výsledná velikost daného rámce.
Npx - Absolutní velikost rámce (v pixelech) - Tento typ velikosti představuje absolutní velikost rámce (v pixelech).
N% - Relativní velikost rámce (v procentech) - Tento typ velikosti představuje relativní velikost rámce zadanou v procentech z velikosti rodičovského rámce.
* - Dostupný zbytek velikosti rodičovského rámce - Tento typ velikosti představuje celý dostupný zbytek velikosti rodičovského rámce (nebo jeho poměrná část, pokud je takových rámců více). Od velikosti rodičovského rámce se odečtou velikosti ostatních rámců s absolutními nebo relativními velikostmi. Zbývající velikost si rozdělí všechny rámce stejné úrovně, které požadují zbytkovou velikost.
Velikost rámceSlouží pro zadání hodnoty relativní nebo absolutní velikosti rámce.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice