Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Velikost rámu - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro zadání typu a velikosti rámu.

Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "PmaWorkspace > Rámy".

Konfigurátory:
Typ velikostiUrčuje, jak bude vypočtena výsledná velikost daného rámu.
Npx - Absolutní velikost rámu (v pixelech) - Tento typ velikosti představuje absolutní velikost rámu (v pixelech).
N% - Relativní velikost rámu (v procentech) - Tento typ velikosti představuje relativní velikost rámu zadanou v procentech z velikosti rodičovského rámu.
* - Dostupný zbytek velikosti rodičovského rámu - Tento typ velikosti představuje celý dostupný zbytek velikosti rodičovského rámu (nebo jeho poměrná část, pokud je takových rámů více). Od velikosti rodičovského rámu se odečtou velikosti ostatních rámů s absolutními nebo relativními velikostmi. Zbývající velikost si rozdělí všechny rámy stejné úrovně, které požadují zbytkovou velikost.
Velikost rámuSlouží pro zadání hodnoty relativní nebo absolutní velikosti rámu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice