Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Proměnné - záložka objektu PmaRoot

Popis:
Definice globálních proměnných a konstant, které bude ve skriptech přímo přístupné svým jménem.

Tvar této záložky je společný více Pma objektům a proto je společný popis uveden v popisu záložky "PmaObject > Data".

 
Globální proměnné v této záložce jsou zastaralé a je lepší použít proměnné v objektu PmaData. Přístup ke globálním proměnným je sice jednoduchý ale má spoustu nevýhod. Například jsou funkční pouze v jazyce VBScript, nelze je volat v jiném vlákně (v objektu PmaSequencer), atd.
Tlačítka:
Přidání jedné nebo více nových proměnných.
Nová proměnná - Otevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat novou proměnnou.
Více nových proměnných - Otevře okno Vícenásobné přidání proměnných, ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
Otevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
Smaže vybrané proměnné.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem nahoru.
Posune vybranou proměnnou v seznamu směrem dolů.
Otevře okno pro hledání textu.
Otevře menu s nabídkou dalších možností.
Export do souboru XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru Pma objektů.
Export do souboru CSV - viz Export dat do textového CSV souboru
Import ze souboru XML - viz Import dat z textového XML souboru
Import ze souboru CSV - viz Import dat z textového CSV souboru
Import z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmaOpcDaClientGroup. Otevře okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této záložky.
Setřídit - Setřídí proměnné abecedně podle názvu proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv názvem, ale indexem (pořadím).
Datová rozšíření - Otevře okno Seznam datových rozšíření, které zobrazí seznam všech nalezených datových rozšíření (definovaných kdekoliv v aplikaci), určených pro tento konkrétní cílový objekt (viz konfigurátor "Cílový objekt" v příslušném datovém rozšíření).
Poznámka:
Na rozdíl od proměnných v jiných objektech lze nastavit datový typ proměnné v tomto objektu na Constant (konstanta). Tato konstanta je pak přístupná jen pro čtení ze všech skriptů. Vlastní datový typ konstanty je pak určen datovým typem vyhodnoceného inicializačního výrazu (např. true, false, 0, 1000, 1.33, "Kotelna1", atd.).
Příklad:
Mějme definovanou globální konstantu ccc a globální proměnnou vvv. Dále objekt PmaData s datovými položkami Number1 a Number2. Hodnotu konstanty ccc zapíšeme do datové položky Number1. Proměnnou vvv naplníme hodnotou položky Number2 a pak ji zvětšíme o 1.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.Item("Number1").Value = ccc;
vvv = oData.Item("Number2").Value;
vvv += 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice