Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sokety - karta objektu PmaRoot

Popis:
Globální konfigurace komunikace pomocí soketů Definice soket skupiny, v jejichž rámci bude probíhat komunikace. Skupiny jsou děleny na SERVEROVÉ a KLIENTSKÉ.

Komunikace definovaná v této kartě je zastaralá a je lepší použít např. komunikaci objektem PmaComm - například pomocí ovladače PmChar nebo PmCharServer.
Konfigurátory:
Sokety povolenyPokud je zatrženo, pak je povolena soket komunikace v aplikaci.
Systémový portČíslo systémového portu nutného pro inicializaci systémového soketu. Čísla menší než 1024 jsou vyhrazena pro registrované aplikace, proto by mělo toto číslo být v rozsahu od 1024 do 65535. Není zaručeno, že například port číslo 3277 (přednastavená hodnota) nebude obsazen jinou běžící aplikací, která není registrována, ale využívá komunikaci po síti.
Typ sítěDefinice sítě, po které se komunikuje.
Microsoft TCP/IP - síť s protokolem TCP/IP
NOVEL SPX/IPX - Síť s protokolem SPX/IPX. Tato volba je zastaralá a není využívána.
Při chybě obnovit soket po [s]Čas v sekundách, za kterou je znovu povolena a zároveň vyvolána komunikace po klientské skupině v případě, že při posledním přenosu dat nastala kritická chyba. Doporučované hodnoty jsou v řádu sekund.
Poznámka:
V okně Klientské/Serverovské skupiny jsou zobrazeny názvy skupin, které lze editovat pomocí tlačítek vpravo. Tlačítkem Nová nebo Editace se otevře okno Soket klient skupina/Soket server skupina, ve kterém lze definovat novou nebo editovat označenou skupinu. Tlačítkem Smazat lze smazat označenou skupinu.

Lze komunikovat mezi více aplikacemi PROMOTIC na jednom nebo více PC. V tomto případě je nutno mít na jednom PC spuštěnu jen jednu aplikaci obsahující serverové skupiny. Pokud je nutno mít spuštěno více serverovských aplikací na jednom PC, pak každá z těchto aplikací musí používat jiné číslo systémového portu. Počet aplikací obsahujících jen klientské skupiny je na jednom PC teoreticky neomezen. Prakticky by se celkový počet všech soketových skupin měl pohybovat v řádu maximálně desítek.

Každá skupina komunikuje na svém vlastním portu. Pokud skupina nemá tento port definovaný projektantem explicitně, pak se tento port zjistí pomocí systémového soketu - viz konfigurátor "Systémový port". To znamená, že skupina zašle na server pomocí systémového soketu dotaz na číslo portu dané skupiny. Server odpoví skupině přiřazeným číslem a pak dále již skupina komunikuje pouze portu s tímto přiřazeným číslem.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice