Update cookies preferences
Promotic

Soket klient skupina - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů soket klientské skupiny pro komunikaci v síti pomocí Soketů.
Toto konfigurační okno lze otevřít v konfiguračním okně "Sokety".
Konfigurátory:
NázevNázev klientské skupiny
Síťová adresa serveruSíťová adresa serveru, ke které bude daný soket klient připojený. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11). Pokud klient se chce připojovat na server, který běží na stejném (lokálním) počítači, pak lze s výhodou zadat univerzální lokální adresu: 127.0.0.1.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Timeout [ms]Čas (v milisekundách), po kterou bude klient čekat na odpověď (na příjem). Pokud data v tomto časovém rozpětí nebudou přijata, pak bude přenos prohlášen za chybný.
Typ přenosuVýběr z následujících možností (podrobněji viz Přenos dat v síti přes Sokety):
Přenos podle serveru - Nejprve klient systémovou zprávou zjistí parametry skupiny (port a typ protokolu) na serveru a tyto parametry pak použije pro přenos dat této soket skupiny.
Neomezená délka dat (TCP) - Klient bude komunikovat protokolem TCP, data mohou být libovolné velikosti. Stejně musí být nastavena skupina na serveru.
Omezená délka dat (UDP) - Klient bude komunikovat protokolem UDP, data by měla být menší než 480 bajtů. Stejně musí být nastavena skupina na serveru.
Omezená délka dat (UDP) bez Promotic hlavičky - Klient bude komunikovat protokolem UDP a PROMOTIC nebude do uživatelských dat nic přidávat. Data by měla být menší než 510 bajtů. Slouží pro komunikaci se serverem, který není aplikace PROMOTIC.
Číslo portuČíslo portu zadané projektantem nebo nastavené automaticky podle serveru. Pokud je zadáno projektantem, pak musí být stejné jako číslo portu odpovídající serverové skupiny.
Port podle serveru
Port zadán uživatelem
Cílová serverová skupinaNázev serverové skupiny, se kterou bude tato klientská skupina komunikovat
Viz také:
- Konfigurační okno "Soket server skupina"
© MICROSYS, spol. s r.o.