Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Menu Pmg objektů

Menu Pmg objektů se vyvolá po stisknutí pravého tlačítka myši nad vybraným objektem v editoru Pmg objektů.

Položky menu:
- Nový Pmg objekt... (Ins): Vloží nový Pmg objekt do vybraného objektu.
- Nový prototyp... (Ins): Vloží nový objekt PmgPrototype do seznamu prototypů. Tato volba menu je viditelná pouze pokud je ve stromu Pmg objektů vybrána položka #Prototypes.

- Vyjmout (Ctrl+X): Vybraný Pmg objekt přesune do schránky Windows.
- Kopírovat (Ctrl+C): Vybraný Pmg objekt zkopíruje do schránky Windows.
- Vložit (Ctrl+V): Vloží objekt ze schránky Windows do vybraného objektu.
- Přejmenovat (F2): Přejmenuje vybraný objekt.
- Odstranit (Del): Odstraní vybraný objekt a všechny jeho podobjekty.
- Odstranit podobjekty: Odstraní všechny podobjekty vybraného objektu.
- Kopírovat do nového objektu PmgPrototype ...: Otevře konfigurační okno "Kopírovat do nového objektu PmgPrototype" pro nastavení parametrů kopírování objektu PmgBox do nového objektu PmgPrototype.
- Konvertovat na objekt PmgBox: Zkonvertuje objekt PmgInstance na objekt PmgBox.

- Zakázat v runtime módu: Zakáže použití vybraného objektu v runtime módu.
- Povolit v runtime módu: Povolí použití vybraného objektu v runtime módu.
- Posunout v pořadí paměti: Posune vybraný objekt v pořadí paměti na zvolenou pozici.
- Posunout nahoru: Posune vybraný objekt v paměti o jednu pozici nahoru.
- Posunout dolů: Posune vybraný objekt v paměti o jednu pozici dolů.

- Textová editace objektu ...: Otevře konfigurační okno "Textová editace objektu", ve kterém lze editovat nebo prohlížet obsah objektu v textové podobě.
- Exportovat objekt...: Otevře okno pro konfiguraci exportu vybraného objektu.
- Importovat do objektu...: Otevře okno pro výběr souboru pro import do vybraného objektu.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice