Promotic

Menu editoru grafiky

Menu editoru grafiky se vyvolá kliknutím myši na ikonu (Menu editoru grafiky) v nástrojové liště editoru grafiky.

Položky menu:
- Seznam a výběr obrazů ... (Ctrl+O): Otevře okno se seznamem existujících grafických obrazů aplikace. Z tohoto seznamu lze vybraný obraz otevřít. Viz Seznam a výběr obrazů.
- Zobrazit pořadí objektů: Nad každým Pmg objektem bude ve vývojovém prostředí vypsán index pořadí tohoto objektu.
- Aktualizovat obraz v runtime: Provede aktualizaci daného obrazu v běžícím runtime prostředí PROMOTIC. Po uložení obrazu ve vývojovém prostředí je takto možné aplikovat provedené změny bez nutnosti restartovat runtime prostředí, stačí obraz v runtime prostředí znovu načíst.

Historie:
Pm9.00.15: Nová volba menu Aktualizovat obraz v runtime - umožňuje aplikovat změny obrazu bez nutnosti restartovat runtime prostředí.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.