Promotic

Menu a nástrojová lišta editoru grafiky

Nástrojová lišta (toolbar):

(Editace objektu PmgRoot) - Otevře konfigurační okno pro editaci objektu PmgRoot.
(Nový Pmg objekt) - Otevře okno "Předkonfigurace Pmg objektů".
(Odstranit) - (Del) Odstraní vybrané Pmg objekty
(Rastr) - Nad právě editovaným obrazem bude zobrazen rastr (grafická mříž pro lepší orientaci v obrazu). Rastr lze nastavit v konfigurátoru "PmgRoot > Obraz > Zobrazit rastr".
(Editace složených objektů) - (G) Pokud povoleno, pak je umožněno přímo vybrat a editovat vnořené Pmg objekty (podobně jako se vybírají a editují Pmg objekty na ploše).
(Zamknutí všech objektů) - Všechny Pmg objekty budou mít zakázánu změnu pozice
(Undo = Zpět) - (Ctrl+Z) Zrušení předchozí konfigurační změny obrazu.
(Redo = Znovu) - (Ctrl+Y) Znovunastavení konfigurační změny která byla zrušena akcí Undo
(Menu zvětšení/zmenšení obrazu) - Nastavení zvětšení/zmenšení aktuálně editovaného obrazu v rozsahu 25%-500%
(Maximalizace editoru grafiky) - Umožňuje maximalizovat editor grafiky na celou plochu vývojového prostředí


(Výběr režimu zobrazení) - Mohou být zobrazeny buď všechny Pmg objekty, nebo jen objekty odpovídající zobrazení v okně objektu PmaPanel, ve Webu nebo při tisku obrazu.
Viz konfigurátor "Objekt ZAKÁZÁN ...".
- Zobrazit všechny objekty
- Zobrazit jako lokální obraz
- Zobrazit jako Web obraz
- Zobrazit jako při tisku

Kontextové menu:

Toto menu se vyvolá po stisknutí pravého tlačítka myši v oblasti plochy obrazu.

- Nový Pmg objekt (Ins): Otevře okno "Předkonfigurace Pmg objektů".
- Editace aktivního Pmg objektu (E): Otevře konfigurační okno pro editaci aktivního Pmg objektu.
- Aktivní Pmg objekt: Operace nad aktivním Pmg objektem
- Editace: Pozice (L): Otevře konfigurační kartu Pozice.
- Editace: Události (C): Otevře konfigurační kartu Události.
- Editace: Proměnné (V): Otevře konfigurační kartu Proměnné.
- Editace: Parametry Pmg objektu (P): Otevře konfigurační kartu PmgObject > Objekt > Parametry Pmg objektu.
- Odstranit (Del): Odstraní aktivní Pmg objekt z obrazu.
- Skrýt (jen dočasně zneviditelnit) (H): Dočasně skryje aktivní Pmg objekt. Zviditelnit všechny skryté objekty lze v menu "Zviditelnit skryté objekty".
- Zakázat (v Runtime) (D): V aktivním Pmg objektu nastaví konfigurátor "PmgObject > Objekt > Objekt ZAKÁZÁN v runtime módu".
- Vytvořit kopii objektu: Vedle aktivního Pmg objektu vytvoří jeho kopii.
- Přesunout do objektu PmgRoot: Přesune aktivní Pmg objekt z jeho nadřízeného objektu do objektu PmgRoot.
- Kopírovat do nového objektu PmgPrototype ...: Otevře konfigurační okno "Kopírovat do nového objektu PmgPrototype" pro nastavení parametrů kopírování objektu PmgBox do nového objektu PmgPrototype.
- Konvertovat na objekt PmgBox: Zkonvertuje objekt PmgInstance na objekt PmgBox.
- Vybrat objekt (Ctrl+Space): Přidá aktivní Pmg objekt mezi Vybrané Pmg objekty.
- Změnit pořadí v paměti (O): U objektu zobrazí konfigurátor pro index pořadí objektu.
- Textová editace objektu ...: Otevře konfigurační okno "Textová editace objektu", ve kterém lze editovat nebo prohlížet obsah objektu v textové podobě.
- Export objektu: Otevře konfigurační okno "Export dat do textového CSV souboru". Viz Import/Export v editoru grafiky.
- Import do objektu: Otevře okno pro výběr importovaného souboru. Viz Import/Export v editoru grafiky.
- Povolit zakázané objekty v objektu: Všem podobjektům aktivního Pmg objektu zruší nastavený konfigurátor "PmgObject > Objekt > Objekt ZAKÁZÁN v runtime módu".
- Zviditelnit skryté objekty v objektu: Zviditelní všechny podobjekty aktivního Pmg objektu, které byly skryté. Objekt lze skrýt v menu "Aktivní Pmg objekt / Skrýt (jen dočasně zneviditelnit)".
- Vybrané Pmg objekty: Operace nad vybranými Pmg objekty
- Odstranit všechny vybrané objekty (Del): Odstraní všechny vybrané Pmg objekty v obrazu.
- Uložit vybrané Pmg objekty do předkonfigurací: Ze skupiny vybraných objektů vytvoří jeden objekt. Otevře okno Název uživatelského Pmg objektu, ve kterém lze zadat název objektu. Viz Jak uložit Pmg objekt do předkonfigurací objektů.
- Změnit pozici vybraných Pmg objektů (M): Aktivuje režim pro změnu pozice vybraných Pmg objektů
- Změnit velikost vybraných Pmg objektů (R): Aktivuje režim pro změnu velikosti vybraných Pmg objektů
- Zakázat vybrané objekty v runtime módu: Ve všech vybraných objektech nastaví konfigurátor "PmgObject > Objekt > Objekt ZAKÁZÁN v runtime módu".
- Vložit vybrané objekty do aktivního objektu (T): Umožňuje tak jednoduše tvořit složené objekty. Otevře konfigurační okno "Vytvoření složeného Pmg objektu". Viz Složené Pmg objekty.
- Přenést vybrané Pmg objekty v pořadí paměti: Posune vybrané Pmg objekty v pořadí paměti na zvolené místo.
- pod aktivní Pmg objekt
- nad aktivní Pmg objekt
- pod všechny objekty
- nad všechny objekty
- Zviditelnit skryté objekty: Zviditelní všechny objekty v obrazu, které byly skryté. Objekt lze skrýt v menu "Aktivní Pmg objekt / Skrýt (jen dočasně zneviditelnit)".
- Povolit v runtime módu zakázané objekty: Všem objektům v obrazu zruší nastavený konfigurátor "PmgObject > Objekt > Objekt ZAKÁZÁN v runtime módu".
- Najít Pmg objekt: Vyhledá Pmg objekty podle zvolených vlastností
- podle názvu: Vyhledá Pmg objekt podle jeho metody GetPathName
- podle typu: Vyhledá Pmg objekt podle jeho vlastnosti Typ objektu
- Najít text: Vyhledá zadaný text ve všech objektech

- Vlastnosti
- Písma aplikace: Otevře okno Správce registrovaných písem aplikace.

- Editace objektu PmgRoot: Otevře konfigurační okno objektu PmgRoot.

Historie:
Pm8.00.06: Opravená chyba: Nefungoval import celého obrazu (při výběru v menu "Aktivní Pmg objekt / Import do objektu").
Pm8.00.01: Opravená chyba: Oprava funkce (Undo = Zpět) po rychlých posunech Pmg objektů.
© MICROSYS, spol. s r. o.