Promotic

Menu zarovnání Pmg objektů

Menu zarovnání Pmg objektů se vyvolá kliknutím na ikonu (Menu zarovnání Pmg objektů) v nástrojové liště editoru grafiky.

Položky menu:
- Zarovnat vlevo: Zarovná vybrané Pmg objekty k levému okraji aktivního Pmg objektu
- Zarovnat vpravo: Zarovná vybrané Pmg objekty k pravému okraji aktivního Pmg objektu
- Zarovnat nahoru: Zarovná vybrané Pmg objekty k hornímu okraji aktivního Pmg objektu
- Zarovnat dolů: Zarovná vybrané Pmg objekty k dolnímu okraji aktivního Pmg objektu

- Centrovat vodorovně: Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby X-ové souřadnice jejich středů byly stejné jako X-ová souřadnice středu aktivního Pmg objektu
- Centrovat svisle: Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby Y-ové souřadnice jejich středů byly stejné jako Y-ová souřadnice středu aktivního Pmg objektu

- Sjednotit vodorovné mezery: Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby vodorovné mezery mezi nimi byly stejné
- Sjednotit vertikální mezery: Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby svislé mezery mezi nimi byly stejné

- Sjednotit šířky: Změní velikost vybraných Pmg objektů tak, aby měly stejnou šířku jako aktivní Pmg objekt
- Sjednotit výšky: Změní velikost vybraných Pmg objektů tak, aby měly stejnou výšku jako aktivní Pmg objekt
- Sjednotit šířky a výšky: Změní velikost vybraných Pmg objektů tak, aby měly stejnou šířku a výšku jako aktivní Pmg objekt

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.