Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Složené Pmg objekty

Elementární Pmg objekty se dají sdružovat do složených Pmg objektů. Složené objekty jsou nabízeny i v paletě Pmg objektů, například Panel s nadpisem. (je to elementární PmgPane objekt a do něj je vložen elementární PmgString objekt).

Složený objekt muže být složen ze dvou a více elementárních i složených objektů. Složený objekt se vytvoří vložením jednoho objektu do jiného, což se dá provést následovně:

Pokud máme na ploše vytvořeno více Pmg objektů, z nichž chceme vytvořit jeden složený Pmg objekt, pak budeme postupovat takto: Jeden z objektů vždy slouží jako podkladový, všechny ostatní se do něj vnoří. Pmg objekt, do něhož budeme vkládat musí být větší než objekty vkládané. Vybereme všechny Pmg objekty, které budou vnořeny do podkladového objektu, a přesuneme je na podkladový objekt (umístíme je na žádané pozice). Ponecháme vybrané všechny vkládané Pmg objekty a klikneme pravým tlačítkem myši na podkladový objekt, do něhož chceme vkládat. Je nutno kliknout na místo, kam nezasahuje žádná část vkládaných objektů (pokud vkládané objekty plně překrývají objekt, do něhož má být provedeno vnoření, pak vkládané objekty odsuneme mimo oblast vkládaného objektu a klikneme na podkladový). Kliknutím se otevře menu, z něhož vybereme volbu "Vybrané Pmg objekty / Vložit vybrané objekty do aktivního objektu". Tím se otevře konfigurační okno "Vytváření složeného Pmg objektu", kde zadáme všechny potřebné parametry.

 
Pokud se některé vlastnosti složeného Pmg objektu (vnitřního nebo podkladového) napojují pomocí datových vazeb na proměnné PROMOTIC, pak je vhodné vytvořit složený Pmg objekt, kde tyto vlastnosti nejsou napojeny přímo na proměnné PROMOTIC (tzn. nepoužije se datová vazba "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu"), ale jsou napojeny datovou vazbou "GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu" na nově zřízené Proměnné podkladového Pmg objektu (viz příklady u popisu datové vazby GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu). Napojení složeného Pmg objektu na proměnné PROMOTIC se následně provede napojením proměnných Pmg objektů na proměnné PROMOTIC pomocí datových vazeb (např. datovou vazbou "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu") v kartě "Proměnné".
 
Výhodou složených objektů je například možnost měnit pozici a rozměry více objektů najednou. Složený objekt lze také uložit do předkonfigurací, viz Jak uložit Pmg objekt do předkonfigurací objektů.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice