Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Název uživatelského Pmg objektu

Popis:
V tomto okně se zadává název souboru (s příponou .pmg), do kterého se uloží vybrané Pmg objekty, a které pak budou v paletě objektů přístupné jako jeden uživatelský objekt.

Toto konfigurační okno lze otevřít následovně: Označte objekty, které chcete přidat do předkonfigurací jako jeden uživatelský objekt. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Vybrané Pmg objekty / Uložit vybrané Pmg objekty do předkonfigurací".

Takto uložené objekty pak budou dostupné v paletě objektů ve skupině "Předkonfigurace ve skupině "Uživatelské Pmg objekty"".

Konfigurační položky:
Název uživatelského objektuTento název určuje název souboru (s příponou .pmg), který bude uložen do adresáře \Promotic\AppLib\PmgObjects. Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Pmg objekt bude uložen do souboruZde je infomativně zobrazena úplná cesta k vytvářenému souboru.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice