Promotic

Vytvoření složeného Pmg objektu - konfigurační okno

Popis:
Definice vloženého Pmg objektu. Určuje se zde jeho pozice relativně k nadřazenému Pmg objektu, velikost vloženého objektu a definování změn vzhledem k změnám rodičovského Pmg objektu.
Toto konfigurační okno lze otevřít v editoru grafiky v menu "Vybrané Pmg objekty / Vložit vybrané objekty do aktivního objektu".
Konfigurátory:
Název vkládaného objektuNázev vkládaného Pmg objektu (název musí být jedinečný v daném Pmg objektu - nesmí být více vložených objektů se stejným názvem)
Spojitě změnit pozici levého horního rohu ve směrech X, YPokud je zatrženo, pak při změně pozice levého horního rohu rodičovského Pmg objektu se změní i pozice levého horního rohu vloženého objektu.
Spojitě změnit pozici středu objektu ve směrech X, YPokud je zatrženo, pak při změně pozice středu rodičovského Pmg objektu se změní i pozice středu vloženého objektu.
Spojitě změnit velikost Dx, DyPokud je zatrženo, pak při změně velikosti rodičovského Pmg objektu se poměrově změní i velikost vloženého objektu.
Spojitě změnit velikost pouze DxPokud je zatrženo, pak při změně velikosti rodičovského Pmg objektu se změní poměrově pouze šířka vloženého objektu (jeho výška zůstane zachována).
Tlačítka na pravé straně okna:
OKPotvrzení konfigurace atributů
StornoZrušení posledního konfigurování atributů
NápovědaOtevření této stránky dokumentace
© MICROSYS, spol. s r. o.