Promotic

Nastavení výchozích hodnot sFramePars - konfigurační okno

Popis:
Parametry předávané vlastnímu prohlížeči. Určují kde a jak má být prohlížeč zobrazen.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;modal:1;".

Jedná se o statické výchozí nastavení údajů.
Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče (viz parametr sOptions v metodě OpenView). V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.

Toto konfigurační okno lze otevřít v konfigurátoru "PmaPanel > Obraz > Výchozí hodnota sFramePars".
Konfigurátory:
Tato konfigurace je pro:Zde lze vybrat konfiguraci pro požadovaný způsob zobrazení obrazu (typ okna). Podle této volby se pak zviditelní/zneviditelní další konfigurátory. Tento konfigurátor nemá vliv na výsledné hodnoty, pouze usnadňuje zadávání dalších konfigurátorů.
Okno v rámu objektu PmaWorkspace nebo v Pmg objektu - Obraz je určen buď
pro zobrazení v objektu PmaWorkspace (viz metoda Pm.CreateView) nebo
pro zobrazení v objektu PmgFrame (viz vlastnost PmgFrame.Src).
Samostatné nebo modální okno - Obraz je určen pro zobrazení v podobě samostatného nebo modálního okna
Kde otevřít okno (target)Určuje, v kterém rámu se prohlížeč otevře. Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Okno v rámu objektu PmaWorkspace nebo v Pmg objektu".
frameid - Nový prohlížeč se otevře v objektu PmaWorkspace v rámu s identifikátorem frameid.
_blank - Nový prohlížeč se otevře v novém okně.
_self - Nový prohlížeč se otevře ve stávajícím okně (v rámu) a prohlížeč, nad kterým byla metoda volána, se zavře.
Identifikátor okna (blankid)Identifikátor samostatného nebo modálního okna.
Pokud okno s identifikátorem blankid již existuje, pak se nový prohlížeč otevře ve stávajícím okně, v jiném případě se otevře v novém okně.
 
Význam identifikátoru:
- Zabrání otevírání velkého množství oken se stejným identifikátorem.
- Umožňuje se na toto okno odkázat, například:
- metoda Pm.WndOper(0, "_blank.xy", 10) zavře okno s identifikátorem "xy".
 
Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a první znak nesmí být číslo.
Modální okno (modal)Určuje, zda okno bude modální. Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
0 - Ne (přednastaveno) - Okno nebude modální.
1 - Ano - Okno bude modální.
Povolit záhlaví (caption)Určuje, zda okno bude obsahovat záhlaví okna (tzn. s modrou lištou nahoře). Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
0 - Ne - Okno bude bez záhlaví. Zatím není funkční při otevření Web obrazu.
1 - Ano (přednastaveno) - Okno bude se záhlavím.
Závislé na aplikaci (dependent)Určuje, zda okno bude závislé na hlavním okně aplikace. Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
0 - Ne - Okno bude nezávislé na hlavním okně aplikace.
1 - Ano (přednastaveno) - Okno bude závislé na hlavním okně aplikace a bude vždy nad aplikací.
Vždy nahoře (ontop)Určuje, zda okno bude "Vždy nahoře". Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
0 - Ne (přednastaveno) - Okno nebude "Vždy nahoře".
1 - Ano - Okno bude "Vždy nahoře". Zatím není funkční při otevření Web obrazu.
Počáteční stav (state)Určuje počáteční stav okna. Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
normal (přednastaveno) - Okno bude zobrazeno normálně (nebude maximalizované ani minimalizované).
max - Okno bude zobrazeno maximalizované. Zatím není funkční při otevření Web obrazu.
Zakázat změnu stavu (fixed:state)Zakazuje měnit stav okna (normální / maximalizovaný / minimalizovaný). Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
Ne (přednastaveno) - Stav okna lze měnit.
Ano - Stav okna nelze měnit.
Počáteční pozice (pos)Určuje počáteční pozici okna v normálním stavu.
Tato pozice je jen doporučená. Pokud okno se svou velikostí nevejde na obrazovku, pak se tato pozice posune tak, aby byla viditelná co největší část tohoto okna. Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
top,center (přednastaveno) - Okno bude zobrazeno ve středu aktivního okna aplikace (pracovní plochy).
top,x,y - Okno bude mít levý horní roh na souřadnicích x a y (v pixelech) relativně k aktivnímu oknu aplikace (pracovní plochy).
frame,center - Okno bude zobrazeno ve středu okna, ze kterého je nové okno otevíráno.
view,x,y - Okno bude mít levý horní roh na souřadnicích x a y (v pixelech) relativně k obsahu okna, ze kterého je nové okno otevíráno.
Pozice se zde stanovuje relativně k obsahu okna (view) a ne k oknu samotnému (frame). Lze tak například nové okno umístit vedle Pmg objektu, ze kterého je okno otevíráno. Viz Příklad pro otevření obrazu s umístěním podle Pmg objektu.
Zakázat změnu pozice (fixed:pos)Zakazuje měnit pozici okna v normálním stavu. Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
Ne (přednastaveno) - V normálním stavu lze změnit pozici okna.
Ano - V normálním stavu nelze změnit pozici okna.
Počáteční velikost (size)Určuje počáteční velikost okna v normálním stavu. Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
content (přednastaveno) - Okno bude mít takovou velikost aby se tam vešel celý otevíraný obraz (tzn. aby nevznikly scrollbary).
Šířka a výška obrazu se zadává v editoru grafiky v objektu PmgRoot v kartě "Obraz".
Stejný význam jako content má zastaralá (ale funkční) hodnota panel.
Dx,Dy - Okno bude mít velikost podle zadaných hodnot dx a dy (v pixelech). Tyto hodnoty definují vnější velikost okna (tzn. včetně okrajů a záhlaví okna).
Zakázat změnu velikosti (fixed:size)Zakazuje měnit velikost okna v normálním stavu. Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud konfigurace je pro: "Samostatné nebo modální okno".
Ne (přednastaveno) - Velikost okna v normálním stavu lze měnit.
size - Velikost okna v normálním stavu nelze měnit.
size2 - Omezuje změnu velikosti okna v normálním stavu - okno nemůže být větší než vlastní velikost obrazu.
Zobrazit scrollbary (scrollbar)Určuje, zda okno bude zobrazovat scrollbary (posuvné lišty) a umožňuje posouvání obsahu, pokud velikost obrazu je větší než velikost okna, ve kterém je obraz zobrazován.
0 - Ne - Scrollbary nebudou nikdy zobrazeny a okno neumožní posouvání obrazu.
Je to například vhodné pro okno typu "nástrojová lišta, kdy okno má být úzké a scrollbary by vadily.
1 - Ano (přednastaveno) - Okno zobrazí scrollbary a umožňuje posun obrazu, pokud bude velikost obrazu je větší než velikost okna, ve kterém je obraz zobrazován.
Perioda obnovování (refresh)Pouze pro otevření prohlížeče objektu PmaPanel. Určuje, zda obraz bude mít automatické obnovování podle globálně nastavené systémové periody nebo bude mít vlastní obnovování. Zatím není funkční při otevření Web obrazu.
system (přednastaveno) - Obraz bude mít automatické obnovování podle globálně nastavené systémové periody (viz konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Perioda časovače obrazů").
0 - Ne - Obraz bude mít vlastní obnovování, tzn. bude se volat metoda PmaPanel.Refresh.
Dodatečné parametryOstatní parametry, pro které nejsou vytvořeny samostatné konfigurátory. Výsledný textový řetězec bude vytvořen z hodnot samostatných konfigurátorů, který bude zkombinován s hodnotou v tomto konfigurátoru.
Navigace:
 
 
- Nastavení výchozích hodnot sFramePars
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.